Àngel Manuel Hernández Cardona

Articles de plantes

Archive for the ‘Llibres’ Category

Ramón Moreno i Rafael Vela, últims metges del balneari de la Puda

Posted by angelhc a Abril 22, 2017

Aquests dos metges madrilenys van ser els últims que van ocupar la direcció mèdica del balneari de la Puda de Montserrat. Han estat tractats en el meu llibre Els metges del balneari de la Puda de Montserrat (Nova Casa Editorial, 2016). Ramón Moreno González (Madrid, 1902-1977) des de l’any 1948 al 1955 exercí la direcció mèdica de la Puda. Fou un destacat metge hidròleg, secretari de la Sociedad Española de Hidrología Médica i conseller de la Junta Nacional de Balnearios, i va participar en diversos congressos internacionals d’hidrologia mèdica. Rafael Vela Guillén (Madrid, 1902-1977) fou nomenat metge director de la Puda el 1956. Formà part de la junta directiva de la Sociedad Española de Hidrología Médica i fou metge titular dels dispensaris municipals de Madrid.

Ramón Moreno y Rafael Vela, últimos médicos del balneario de la Puda

Estos dos médicos madrileños fueron los últimos que ocuparon la dirección médica del balneario de la Puda de Montserrat. Han sido tratados en mi libro Els metges del balneari de la Puda de Montserrat (Nova Casa Editorial, 2016). Ramón Moreno González (Madrid, 1902-1977) desde el año 1948 al 1955 ejerció la dirección médica de la Puda. Fue un destacado médico hidrólogo, secretario de la Sociedad Española de Hidrología Médica y consejero de la Junta Nacional de Balnearios, y participó en diversos congresos internacionales de hidrología médica. Rafael Vela Guillén (Madrid, 1902-1977) fue nombrado médico director de la Puda en 1956. Formó parte de la junta directiva de la Sociedad Española de Hidrología Médica y fue médico titular de los dispensarios municipales de Madrid.

Anuncis

Posted in Esparreguera, Història de la medicina i la farmàcia, Llibres, Olesa de Montserrat | Leave a Comment »

Presentació del llibre Els metges de la Puda a Esparreguera

Posted by angelhc a Abril 9, 2017

El proper dijous dia 20 d’abril de 2017, a Can Pasqual (c/. Cavallers, 26), d’Esparreguera, a les set del vespre, es farà la presentació oficial del llibre Els metges del balneari de la Puda de Montserrat, llibre que recull els resultats del treball d’investigació guardonat per l’Ajuntament d’Esparreguera amb el I Premi de Recerca Vila d’Esparreguera.

els-metges-del-balneari-de-la-puda-de-montserrat-baixa-definicio

Posted in Esparreguera, Llibres, Notícies | Leave a Comment »

Rossend Castells, metge, polític republicà i maçó destacat

Posted by angelhc a Abril 3, 2017

En el llibre Els metges del balneari de la Puda de Montserrat (Nova Casa Editorial, 2016) faig una extensa biografia de Rossend Castells Ballespí (Lleida, 1868 – Barcelona, 1942), metge, farmacèutic i advocat. Fou un destacat maçó. En política milità en partits republicans. Fou un heroi de la guerra de Cuba, en resultar ferit quan prestava assistència mèdica en ple combat. Com a metge hidròleg, serví en diversos balnearis, entre els quals el de la Puda de Montserrat (1919-1920).

Rosendo Castells, médico, político republicano y masón destacado

En el libro Els metges del balneari de la Puda de Montserrat (Nova Casa Editorial, 2016) hago una extensa biografía de Rosendo Castells Ballespí (Lérida, 1868 – Barcelona, 1942), médico, farmacéutico y abogado. Fue un destacado masón. En política militó en partidos republicanos. Fue un héroe de la guerra de Cuba, al resultar herido cuando prestaba asistencia médica en pleno combate. Como médico hidrólogo, sirvió en diversos balnearios, entre los cuales el de la Puda de Montserrat (1919-1920).

Posted in Esparreguera, Història de la medicina i la farmàcia, Llibres | Leave a Comment »

Ubald Castells, un metge carlí natural de Lleida

Posted by angelhc a Abril 3, 2017

En el llibre Els metges del balneari de la Puda de Montserrat (Nova Casa Editorial, 2016) faig la biografia d’Ubald Castells Cantó (Lleida, 1852 – Barcelona, 1930). Exercí a Tolosa (Guipúscoa) i fou metge de l’exèrcit carlí. Resident a Madrid, hi promogué la creació del Cercle Català i del Centre Català. Com a metge hidròleg dirigí diversos balnearis, entre els quals el de la Puda de Montserrat (1910-1913).

Ubaldo Castells, un médico carlista natural de Lérida

En el libro Els metges del balneari de la Puda de Montserrat (Nova Casa Editorial, 2016) hago la biografía de Ubaldo Castells Cantó (Lérida, 1852 – Barcelona, 1930). Ejerció en Tolosa (Guipúzcoa) y fue médico del ejército carlista. Residente en Madrid, promovió la creación del Círculo Catalán y del Centro Catalán. Como médico hidrólogo dirigió varios balnearios, entre los cuales el de la Puda de Montserrat (1910-1913).

Posted in Esparreguera, Història de la medicina i la farmàcia, Llibres | Leave a Comment »

Antoni Ventura, metge i fisiòleg de València

Posted by angelhc a Abril 1, 2017

En el llibre Els metges del balneari de la Puda de Montserrat (Nova Casa Editorial, 2016), faig la biografia d’Antoni Ventura Cervera (València, 1909-1987). Fou professor de la Facultat de Medicina de València i destacà com a fisiòleg. També fou metge director d’alguns balnearis de la Comunitat Valenciana i durant tres temporades (1945-1947) del de la Puda de Montserrat, a Catalunya.

Antonio Ventura, médico y fisiólogo de Valencia

En el libro Els metges del balneari de la Puda de Montserrat (Nova Casa Editorial, 2016), hago la biografía de Antonio Ventura Cervera (València, 1909-1987). Fue profesor de la Facultad de Medicina de Valencia y destacó como fisiólogo. También fue médico director de algunos balnearios de la Comunidad Valenciana y durante tres temporades (1945-1947) del de la Puda de Montserrat, en Cataluña.

Posted in Esparreguera, Història de la medicina i la farmàcia, Llibres | Leave a Comment »

Luis López, metge natural de Belmonte (Castella-la Manxa)

Posted by angelhc a Abril 1, 2017

En el llibre Els metges del balneari de la Puda de Montserrat (Nova Casa Editorial, 2016), incloc la biografia de Luis López Fernández (Belmonte de Cuenca, 1832-1905). Fou metge director de setze balnearis espanyols, entre els quals el de Caldes d’Estrac (1880-1881) i el de la Puda de Montserrat (1897).

 

Luis López, médico natural de Belmonte (Castilla-La Mancha)

En el libro Els metges del balneari de la Puda de Montserrat (Nova Casa Editorial, 2016), incluyo la biografía de Luis López Fernández (Belmonte de Cuenca, 1832-1905). Fue médico director de dieciséis balnearios españoles, entre los cuales el de Caldes d’Estrac (1880-1881) y el de la Puda de Montserrat (1897).

Posted in Esparreguera, Història de la medicina i la farmàcia, Llibres | Leave a Comment »

Manuel María Domínguez, metge d’Arteixo (Galícia)

Posted by angelhc a Abril 1, 2017

Com a metge director que fou del balneari de la Puda (1833-1834, faig la seva biografia en el llibre Els metges del balneari de la Puda de Montserrat (Nova Casa Editorial, 2016). Nascut a Orense el 1784, fou metge del monestir de Samos i de Villafranca del Bierzo. Des del 1838 fins a la seva mort el 1849, exercí la direcció mèdica dels banys d’Arteixo i de Carballo (Corunya).

Manuel María Domínguez, médico de Arteixo (Galicia)

Como médico director que fue del balneario de la Puda (1833-1834, hago su biografía en el libro Els metges del balneari de la Puda de Montserrat (Nova Casa Editorial, 2016). Nacido en Orense en 1784, fue médico del monasterio de Samos y de Villafranca del Bierzo. Desde 1838 hasta su muerte en 1849, ejerció la dirección médica de los baños de Arteixo y de Carballo (Coruña)

Posted in Esparreguera, Història de la medicina i la farmàcia, Llibres | Leave a Comment »

Isidoro Rodríguez, metge natural de Guareña (Extremadura)

Posted by angelhc a Abril 1, 2017

En el llibre Els metges del balneari de la Puda de Montserrat (Nova Casa Editorial, 2016) incloc la biografia d’Isidoro Rodríguez Trigueros (Guareña, 1874 – Madrid, 1945), el qual durant set anys (1928-1934) va ser metge director d’aquest balneari. Resident a Madrid, hi fou metge de dispensaris. Des del 1906 fins a la seva jubilació el 1944 fou també professor de la Facultat de Medicina de Madrid. Va ser un dels principals impulsors del Centro Extremeño de Madrid.

Isidoro Rodríguez, médico natural de Guareña (Extremadura)

En el libro Els metges del balneari de la Puda de Montserrat (Nova Casa Editorial, 2016) incluyo la biografía de Isidoro Rodríguez Trigueros (Guareña, 1874 – Madrid, 1945), quien durante siete años (1928-1934) fue médico director de este balneario. Residente en Madrid, fue médico de dispensarios. Desde 1906 hasta su jubilación en 1944 fue también profesor de la Facultad de Medicina de Madrid. Fue uno de los principales impulsores del Centro Extremeño de Madrid.

Posted in Esparreguera, Història de la medicina i la farmàcia, Llibres | Leave a Comment »

Presentació del llibre Els metges de la Puda a Terrassa i a Rubí

Posted by angelhc a Març 22, 2017

El dia 21 de març de 2017, es va presentar al Centre Excursionista de Terrassa el llibre Els metges del balneari de la Puda de Montserrat (Nova Casa Editorial, 2016), estudi que va merèixer el I Premi de Recerca Vila d’Esparreguera. Després d’unes paraules introductòries de la Sra. Eva Cervelló, presidenta de l’entitat, i de la Sra. Montse Trullàs, coordinadora de la secció de Cultura, es va fer una projecció en power-point, comentada per l’autor, que recollia una breu història del balneari i els fets biogràfics més destacats dels facultatius que van dirigir el balneari situat als peus del Montserrat. A continuació l’autor va respondre a les preguntes dels assistents i va signar llibres.

Semblantment, el dia 29 de març es va presentar a l’auditori de la biblioteca Mestre Martí Tauler, de Rubí, el llibre Els metges del balneari de la Puda de Montserrat. Hi eren presents el director de la biblioteca, Sr. Adrià Martí, i, com a representant del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí i del Centre d’Estudis Rubinens, el Sr. Jordi Vilalta. Acabada la projecció es va respondre a les preguntes formulades pels assitents.

Posted in Esparreguera, Llibres, Notícies, Terrassa | Leave a Comment »

Els metges del balneari de la Puda de Montserrat

Posted by angelhc a febrer 24, 2017

Aquest és el títol del llibre que he escrit com a resultat de la recerca guardonada per l’Ajuntament d’Esparreguera amb el I Premi de Recerca Vila d’Esparreguera (2016). Ha estat editat per Nova Casa Editorial, i enceta la col·lecció Premi de Recerca Vila d’Esparreguera. Ha estat prologat pel Dr. Pere Miret, de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

L’obra versa sobre els metges directors del balneari de la Puda de Montserrat, des que el 1818 guanyà aquesta plaça el metge Antoni Coca Rabassa fins al 1958, any en què fou clausurat el balneari. Durant aquest quasi segle i mig, han exercit la direcció mèdica de la Puda vint-i-cinc metges, ben competents, atès que havien hagut de superar unes difícils oposicions. Després d’una breu introducció sobre el balneari de la Puda, de cadascun d’aquests facultatius es fa la biografia i s’adjunten, en lletra més petita i ordenades  cronològicament, unes detallades referències documentals que no solament avalen les dades oferides, sinó que també serveixen d’ampliació o de complement a la biografia presentada.

Aquests són el metges tractats en el llibre: Antoni Coca Rabassa, Manuel María Domínguez Mosquera, Mariano de la Paz Graells Agüera, Manuel Arnús de Ferrer, Lluís Góngora Joanico, Gabriel Calvo Matilla, Manuel Millaruelo Pano, Luis López Fernández, Clodomiro Andrés y Miguel, César García Teresa y Arechavaleta, Amaro Masó Bru, Manuel Martí Sanchis, Ubald Castells Cantó, Enrique Pratosi Martínez, Ramón Gelada Aguilera, Rossend Castells Ballespí, Arturo Daza de Campos, Isidoro Rodríguez Trigueros, Josep Crous Illa, Carles Cañellas Marquina, Joan Montardit Figueras, Joan Lluch Caralps, Antoni Ventura Cervera, Ramón Moreno González i Rafael Vela Guillén.

Actes realitzats o previstos sobre el tema dels metges del balneari de la Puda de Montserrat:

Centre Excursionista de Terrassa: dimarts 21 de març de 2017, a dos quarts de vuit.

Biblioteca Mestre Tauler, de Rubí: dimecres 29 de març, a les set.

Can Pasqual (Cavallers, 26), d’Esparreguera: dijous, 20 d’abril, a les set.

Biblioteca Santa Oliva, d’Olesa: divendres, 21 d’abril, a dos quarts de vuit.

els-metges-del-balneari-de-la-puda-de-montserrat-baixa-definicio

Posted in Esparreguera, Història de la medicina i la farmàcia, Llibres, Olesa de Montserrat, Terrassa | Leave a Comment »