Àngel Manuel Hernández Cardona

Articles de plantes

Publicacions

1 de octubre

PUBLICACIONES DE BOTÁNICA
PUBLICACIONS DE BOTÀNICA
del Dr. Àngel Manuel Hernández Cardona

 1. Gran Enciclopèdia Catalana: més de 1.000 articles de botàni­ca. Barcelona, 1971-1983. (Más de 1.000 artículos de botánica)
 2. Catálogo florístico de la provincia de Málaga. II. Salicaceae-Rafflesiaceae. Acta Bot. Malacitana, 1: 25-42. Málaga, 1975.
 3. Bases para la confección del atlas florístico de la provincia de Málaga. Acta Bot. Malacitana, 1: 53-56. Málaga, 1975 (cum A. Asensi & B. Díez).
 4. Estructura de algunas comunidades vegetales de dunas del lito­ral de Marbella (Málaga). Acta Bot. Malacitana, 1: 69-80. Málaga, 1975 (cum B. Díez & A. Asensi).
 5. Notas sobre el género Poa en la Península Ibérica. Acta Bot. Malacitana, 2: 31-38. Málaga, 1976.
 6. Sobre la presencia en Mallorca de Poa angustifolia y P. flaccidula. Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares, 21: 154-158. Palma de Mallorca, 1976.
 7. Estudios sobre suelos y vegetación del delta del Llobre­gat. Collect. Botanica, 10(4): 31-105. Barcelona, 1976 (cum J. Bech).
 8. Una nova espècie per al Principat de Catalunya: Poa flaccidula. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 41: 61-65. Barcelona, 1977.
 9. Estudio monográfico de los géneros Poa y Bellardiochloa en la Península Ibérica e islas Baleares. J. Cramer. Vaduz, 1978.
 10. Notas sobre la flora murciana. I. Plantas de los alrededo­res de Murcia. Anales Univ. Murcia, 32(1-4): 71-83. Murcia, 1978.
 11. El gènere Ammochloa a la Península Ibèrica. 119-122. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 44: 119-122. Barcelona, 1979.
 12. Sur un index de connaissance floristique et son applica­tion à la Péninsule Ibérique. Webbia, 34(1): 501-505. Floren­cia, 1979.
 13. Estudio monográfico de los géneros Poa y Bellardiochloa en la Península Ibérica e islas Baleares (Resumen de la tesis doctoral). Sec. Publ. Edic. Interc. Cient. Ext. Univ., 1979: 1-20. Barcelona, 1979.
 14. Notas sobre la flora murciana. II. Plantas de las sierras de Ricote y de la Pila. Anales Univ. Murcia, 34(1-4): 41-45. Murcia, 1979.
 15. Un metge i naturalista puigcerdanès: el doctor Miquel Berna­des. Rufaca, 26: 22. Puigcerdà, 1980.
 16. Les comunitats vegetals de la Cerdanya. Rufaca, 28: 18-19. Puigcerdà, 1980.
 17. El gènere Wangenheimia Moench (Poaceae) en la Península Ibérica. Anales Jard. Bot. Madrid, 37(1): 85-94. Madrid, 1980.
 18. Oblatio plantarum lectarum in annis 1974-1977. 6 pág. Cazorla, 1981.
 19. Las familias de fanerógamas de la flora ibérica. Ediciones Omega. Barcelona, 1981.
 20. Oblatio plantarum lectarum in anno 1978. 12 pág. Cazorla, 1981.
 21. El género Triplachne en la Península Ibérica. Collect. Botanica, 12(7): 105-110. Barcelona, 1981.
 22. Trets biogeogràfics de les gramínies de la Península Ibèrica i illes Balears. Mem. Inst. Cat. Hist. Nat., 9: 123-126. Barcelona, 1981.
 23. Notas sobre la flora andaluza. I. Anuario del Adelanta­miento, 22-23: 99-108. Cazorla, 1981.
 24. Datos corológicos sobre las especies del género Poa en los Pirineos. Pirineos, 113: 49-51. Jaca, 1981.
 25. El género Echinaria en la Península Ibérica. Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.), 79: 203-215. Madrid, 1981.
 26. Oblatio plantarum lectarum in annis 1979-1981. 26 pág. Cazorla, 1982.
 27. Las gramíneas de Almería del herbario Sagredo. Hom. Alm. Bot. R. Sagredo: 121-139. Almería, 1982.
 28. Contribución al conocimiento de la flora cazorlense. Anuario del Adelanta­miento, 24: 56-68. Cazorla, 1982.
 29. Avena eriantha Durieu nueva para la flora ibérica. Anal. Jard. Bot. Madrid, 39(2): 546. Madrid,1983 (cum P. Mont­serrat).
 30. The herbaria as indicators of botanical research. Collect. Botani­ca, 14: 285-290. Barcelona, 1983.
 31. Nueva contribución al conocimiento de la flora cazorlense. Anuario del Adelanta­mien­to, 25: 71-84. Cazorla, 1983.
 32. Notas corológicas de la provincia de Jaén. IV. Gramineae. Blancoana, 2: 47-68. Jaén, 1984 (cum C. Fernández).
 33. L’orella d’ós (Ramonda myconi), una relíquia de l’era tercià­ria. Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa, 36-37: 797-799. Terrassa, 1984.
 34. Els estudis botànics al Vallès. El medi natural del Vallès: 41-43. Centre Vallesà d’Estudis dels Ecosistemes Medite­rranis. Sabadell, 1985.
 35. Els naturalistes terrasencs. 12 pàg.. Editorial Ègara. Terras­sa, 1986.
 36. Sobre la pretendida novedad de Castellia tuberculosa (Moris) Bor, para el sur de la Península Ibérica. Anales Jard. Bot. Madrid, 42(2): 540. Madrid, 1986.
 37. Nota històrica sobre el Jardí Botànic de Barcelona. Arxiu del Centre Excursionis­ta de Terrassa, 58: 394-396. Terrassa, 1989.
 38. Plantes del Vallès (I-VII). Quatrepins: quaderns de cultura, 1: 21-26; 2: 32-37; 3: 22-27; 4: 14-19; 5: 29-34; 6: 11-16; 7: 20-25. Palau-solità i Plegamans, 1991-1994 (cum J. Pérez).
 39. Com fan l’amor les plantes? Les danses d’Eros: 39. Terrassa, 1992.
 40. Estudi florístic de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 343 pág. Memòria ajut CIRIT de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1993.
 41. Plantae hispanicae lectae in annis 1982-1993. 27 pág. Terras­sa, 1994.
 42. Característiques biogeogràfiques de Sant Llorenç del Munt. II Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac: 25-26. Barcelona, 1994.
 43. Què perdem amb els incendis forestals? Diario de Terras­sa, 3.692 (15-10-1994): 25. Terrassa, 1994.
 44. Alzines i roures, garantia de futur. Vacarisses, Balcó de Montserrat, 315: 31-33. Vacarisses, 1994.
 45. L’alzina, assegurança contra el foc. Quatrepins: quaderns de cultura, 8: 5-8. Palau-solità i Plegamans, 1994.
 46. Plantas andaluzas del herbario BC. I. Pteridófitos. Blancoana, 11: 1-13. Jaén, 1994.
 47. Un remei per als incendis forestals de la terra baixa catalana: la instauració de boscos autòctons mitjançant el control del pi blanc. Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa, 80-83: 285-286. Terrassa, 1994 (cum J. Colell).
 48. La regeneració del bosc natural mitjançant la poda. UES, 101: 9. Sabadell, 1995.
 49. Algunes plantes interessants de Vacarisses. Vacarisses, Balcó de Montserrat, 320: 32-33. Vacarisses, 1995.
 50. La Passió d’Olesa i la flor de la passió. Diario de Terrassa, 3816 (7-4-1995): 14. Terrassa, 1995.
 51. Repoblar amb pins? No, gràcies. Vèrtex, 153: 175. Barcelo­na, 1995.
 52. Les lloredes d’Olesa, vestigis de laurisilva. Diario de Terrassa, 3837 (10-5-1995): 14. Terrassa, 1995.
 53. Xalem una mica amb els herbaris. 9 pàg. Terrassa, 1995.
 54. Plantes remeieres del Vallès (I-III). El Mirall, 0: 6; 1: 20; 2: 24. Sabadell, 1995-1996.
 55. Sobre etnobotànica olesana. El Butlletí. Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, 59: 172-174. Olesa de Montserrat, 1996.
 56. Plantas andaluzas del herbario BC. II. Gimnospermas. Blancoana, 13: 3-9. Jaén, 1996.
 57. Plantas de Albacete del herbario BC. Al-Basit. Revista de estudios albacetenses, 38: 185-284. Albacete, 1996.
 58. Les falgueres de Sant Llorenç del Munt. Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa, 90-91: 153-169. Terrassa, 1996 (cum J. Crispi, A. Comellas, M. Llonch, J. Colell, A. Farreras, J. Pérez i J. Palet).
 59. Un gran botànic català: en Josep Cuatrecasas i Arumí. Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa, 90-91: 171-173. Terrassa, 1996.
 60. Arbres i arbustos singulars d’Olesa. El Butlletí. Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà, 60: 190-191. Olesa de Montserrat, 1996.
 61. Les plantes i el paisatge vegetal d’Olesa de Montserrat. 328 pàg. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1997.
 62. Internacional ranking of botanical research and floristic knowledge. Blancoana, 14: 3-12. Jaén, 1997.
 63. Escarxols i paparotes. 229 pàg. Amics de Sant Salvador de les Espases. Olesa de Montserrat, 1997.
 64. La fil·loxera a Olesa de Montserrat. Terme: revista d’història, 12: 66-67. Terrassa, 1997.
 65. José Cuatrecasas, pionero de las investigaciones botánicas en Albacete. Al-Basit. Revista de estudios albacetenses, 40: 205-206. Albacete, 1997.
 66. Claus de determinació per ordinador de les plantes de Sant Llo­renç del Munt i l’Obac. III Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Barcelona, 1997 (cum J. M. Hernández).
 67. Comentaris sobre algunes plantes poc o gens conegudes de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. III Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Barcelona, 1997.
 68. Assentaments rurals i medi natural del sud de Sant Llorenç del Munt i l’Obac als segles X i XI. III Trobada d’Estu­diosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Barcelona, 1997 (cum P. Roca).
 69. Els aprofitaments agrícoles i naturals de les muntanyes d’Olesa. 112 pàg. Fundació Agrícola Olesana. Olesa de Montserrat, 1997.
 70. La decadència ecològica del Llobregat. Baix Llobregat Nord Setmanal (Regió 7), 4.986 (24-1-1998): 2. Martorell-Manresa, 1998.
 71. L’ocàs d’un colós. Baix Llobregat Nord Setmanal (Regió 7), 5.075 (9-5-1998): 11. Martorell-Manresa, 1998.
 72. Joan Solà i la seva original flòrula de l’Obac. Modilianum, 18: 39-60. Moià, 1998.
 73. Claus de determinació per ordinador dels arbres i arbustos del Montnegre i el Corredor. II Trobada d’Estudiosos del Montnegre i el Corredor: 57-63. Barcelona, 1999 (cum J. M. Hernández).
 74. Les lloredes del Montnegre i el Corredor, fragments de laurisilva mediterrània. II Trobada d’Estudiosos del Montnegre i el Corredor: 65-66. Barcelona, 1999.
 75. Algunes plantes interessants del terme de Viladecavalls. Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa, 102-103: 103-106. Terrassa, 1999.
 76. Joan Solà, un gran estudiós de l’Obac. Vacarisses, Balcó de Montserrat, 378: 38-39. Vacarisses, 2000.
 77. Francesc Masclans, company dels excursionistes catalans. Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa, 106: 215-218. Terrassa, 2000.
 78. Orquídeas de la flora colombiana dedicadas a españoles. Anuario Institucional 1999-2000 Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos: 62-63. Santa Fe de Bogotá, 2000.
 79. Aportació a la biografia d’Àngel Sallent: la correspondència epistolar amb Rufino Cuervo. Terme: revista d’història, 15: 47-50. Terrassa, 2000.
 80. Natura i parcs naturals a Colòmbia. Vacarisses, balcó de Montserrat, 389: 40-41. Vacarisses, 2000.
 81. Plantes del tram vacarissà del Camí Romeu a Montserrat. Vacarisses, balcó de Montserrat, 400: 54-58. Vacarisses, 2001.
 82. Primer pomell de flors salvadorenques. 23 pàg. Amics de Sant Salvador de les Espases. Olesa de Montserrat, 2002 (cum S. Bassó).
 83. Aportació al coneixement dels pteridòfits del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. V Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac: 241-242. Barcelona, 2002.
 84. Les plantes d’Esparreguera. 331 pàg. Ajuntament d’Esparreguera. Esparreguera, 2003 (cum J. Llort i E. Navarro).
 85. Segon pomell de flors salvadorenques. 23 pàg. Amics de Sant Salvador de les Espases. Olesa de Montserrat, 2003 (cum S. Bassó).
 86. Les plantes de Viladecavalls. 112 pàg. Ajuntament de Viladecavalls. Viladecavalls, 2004.
 87. Itineraris de natura. De Sant Salvador de les Espases a la Socarrada. Vacarisses, Balcó de Montserrat, 431: 41-45. Vacarisses, 2004.
 88. Itineraris de natura. De Viladecavalls a Vacarisses, aprenent plantes (I-III). Vacarisses, Balcó de Montserrat, 432: 31-33; 433: 40-43; 434: 32-39. Vacarisses, 2004.
 89. Itineraris de natura. Pel termenal de Viladecavalls i Vacarisses: la ruta de les Carenes (I-III). Vacarisses, balcó de Montserrat, 435: 36-42; 436: 41-46; 437: 37-40.Vacarisses, 2004-2005.
 90. Itineraris de natura. De Torreblanca a Sant Salvador de les Espases (I-II). Vacarisses, balcó de Montserrat, 438: 41-46; 439: 39-46. Vacarisses, 2005.
 91. Itineraris de natura. Del Mimó al Puig Ventós (I-V). Vacarisses, balcó de Montserrat, 440: 41-46; 441: 43-46; 442: 43-46; 443: 43-45; 444: 42-45. Vacarisses, 2005.
 92. L’alta biodiversitat de la contrada de Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 454: 34-35. Vacarisses, 2006.
 93. Plantae catalaunicae lectae in annis 1980-2006, exsicata de plantas recolectadas en Cataluña. 36 pàg. Terras­sa, 2007.
 94. Flora amenaçada pel Quart Cinturó. I. Tram Abrera-Terrassa. L’Atzavara, 15: 91-100. Mataró, 2007.
 95. L’Alzina del Virrei, un arbre singular de Vacarisses que cal preservar. Vacarisses, balcó de Montserrat, 478: 32-33. Vacarisses, 2008.
 96. Oriol de Bolòs i Creu Casas, dues grans figures de la botànica catalana. Vacarisses, balcó de Montserrat, 480: 41-43. Vacarisses, 2008.
 97. Un bosc sense sotabosc no és un bosc. Vacarisses, balcó de Montserrat, 481: 37-40. Vacarisses, 2008.
 98. El Teix de l’Obac, un arbre singular de Vacarisses que cal perpetuar. Vacarisses, Balcó de Montserrat, 488: 31-35. Vacarisses, 2009.
 99. Sobre la presència de la noguera negra (Juglans nigra) al torrent de Bogunyà, terme de Terrassa, única localitat coneguda a Catalunya. Vacarisses, balcó de Montserrat, 497: 26-32. Vacarisses, 2010.
 100. L’abellera catalana, una orquídia present a Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 503: 32-33. Vacarisses, 2010.
 101. Mariano Lagasca, membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya: soci lliure, 1819. Gimbernat. Revista catalana d’història de la medicina i de la ciència, 56: 33-37. Barcelona, 2011.
 102. L’esperó de Bolòs (Delphinium bolosii), un endemisme retrobat al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa (5ª època), 1: 5-12. Terrassa, 2012-2013 (cum J. Pérez)
 103. L’esperó de Bolòs, una planta endèmica de Catalunya redescoberta a Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Vacarisses, balcó de Montserrat, 534: 26-29. Vacarisses, 2013 (cum J. Pérez).
 104. L’esperó de Bolòs, una planta endèmica de Catalunya redescoberta al Bages. Dovella, 115: 5-8. Manresa, 2014 (cum J. Pérez).
 105. Joan Cadevall, soci d’honor del Centre Excursionista de Terrassa. Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa (5ª època), 2: 128-136. Terrassa, 2014-2015.
 106. Flors dels Pirineus. Farell. Sant Vicenç de Castellet, 2015 (cum J. Altimira).
 107. Plantes endèmiques del terme de Vacarisses. El Terme, 122: 9. Vacarisses, 2018.

PUBLICACIONES DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LA CIENCIA
PUBLICACIONS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LA CIÈNCIA
del Dr. Àngel Manuel Hernández Cardona

 1. Un metge i naturalista puigcerdanès: el doctor Miquel Berna­des. Rufaca, 26: 22. Puigcerdà, 1980.
 2. Els estudis botànics al Vallès. El medi natural del Vallès: 41-43. Centre Vallesà d’Estudis dels Ecosistemes Medite­rranis. Sabadell, 1985.
 3. Els naturalistes terrasencs. 12 pàg. Editorial Ègara. Terras­sa, 1986.
 4. Un gran botànic català: en Josep Cuatrecasas i Arumí. Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa, 90-91: 171-173. Terrassa, 1996.
 5. José Cuatrecasas, pionero de las investigaciones botánicas en Albacete. Al-Basit. Revista de estudios albacetenses, 40: 205-206. Albacete, 1997.
 6. Joan Solà, un gran estudiós de l’Obac. Vacarisses, balcó de Montserrat, 378: 38-39. Vacarisses, 2000.
 7. Aportació a la biografia d’Àngel Sallent: la correspondència epistolar amb Rufino Cuervo. Terme: revista d’història, 15: 47-50. Terrassa, 2000.
 8. Francesc Masclans, company dels excursionistes catalans. Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa, 106: 215-218. Terrassa, 2000.
 9. Pierre Vacarisas, un prestigiós psicoterapeuta de París. Vacarisses, balcó de Montserrat, 457: 44-45. Vacarisses, 2006.
 10. Pere Vacarisas, primer director de l’Escola Industrial de Terrassa. Vacarisses, balcó de Montserrat, 458: 42-43. Vacarisses, 2006.
 11. Oriol de Bolòs i Creu Casas, dues grans figures de la botànica catalana. Vacarisses, balcó de Montserrat, 480: 41-43. Vacarisses, 2008.
 12. Aspectes de la vida de Darwin. Vacarisses, balcó de Montserrat, 495: 32-36. Vacarisses, 2009.
 13. Aspectes de l’obra de Darwin. Vacarisses, balcó de Montserrat, 496: 35-37. Vacarisses, 2009.
 14. Dos cirurgians de Vacarisses del segle XVIII. I. Ramon Jofre. Vacarisses, balcó de Montserrat, 498: 20-23. Vacarisses, 2010.
 15. Dos cirurgians de Vacarisses del segle XVIII. II. Salvador Daura. Vacarisses, balcó de Montserrat, 499: 20-21. Vacarisses, 2010.
 16. L’obligada creació de partits mèdics a Vacarisses, Rellinars i Castellbell i el Vilar, l’any 1868. Vacarisses, balcó de Montserrat, 501: 28-30. Vacarisses, 2010.
 17. El Dr. Josep Romagosa (1812-1868), membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència, 54: 85-98. Barcelona, 2010.
 18. Marcel·lí Montaner, metge titular de Monistrol a la primera meitat del segle XX. Documenta Monistrol de Montserrat, 10: 5-8. Monistrol de Montserrat, 2011.
 19. Marcel·lí Montaner, metge titular de Vacarisses a començaments del segle XX. Vacarisses, balcó de Montserrat, 519: 15-16. Vacarisses, 2011.
 20. Ricard Tobella, farmacèutic titular de Vacarisses l’any 1941. Vacarisses, balcó de Montserrat, 520: 18-20. Vacarisses, 2011.
 21. Les llevadores d’Olesa de Montserrat en els segles XIX i XX. Gimbernat. Revista catalana d’història de la medicina i de la ciència, 55: 183-209. Barcelona, 2011.
 22. Mariano Lagasca, membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya: soci lliure, 1819. Gimbernat. Revista catalana d’història de la medicina i de la ciència, 56: 33-37. Barcelona, 2011.
 23. Segon centenari del naixement del doctor Josep Romagosa, membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.  Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 27(1): 20-21. Barcelona, 2012.
 24. En el bicentenari del naixement del doctor Josep Romagosa. Vacarisses, balcó de Montserrat, 522: 18-20. Vacarisses, 2012.
 25. Una carta de Jacint Elias a Miquel Crusafont sobre temes de geologia. Vacarisses, balcó de Montserrat, 523: 29-34. Vacarisses, 2012.
 26. Dues altres cartes de Jacint Elias a Miquel Crusafont sobre temes de geologia. Vacarisses, balcó de Montserrat, 524: 31-33. Vacarisses, 2012.
 27. Metges, cirurgians i apotecaris d’Olesa de Montserrat. Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona; Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Barcelona, 2013.
 28. Rafael Candel Vila, catedrático en Melilla. Trápana. Revista de la Asociación de Estudios Melillenses, 8: 110-128. Melilla, 2013.
 29. Rosa Jané, llevadora titular de Monistrol de Montserrat en la immediata postguerra (1939-1943). Documenta Monistrol de Montserrat, 24: 7-8. Monistrol de Montserrat, 2014.
 30. Un dictamen médico del siglo XVIII. La confrontación crítica entre los doctores Thomas Exarch y Joseph Guiral sobre Pedro Zermeño. Aldaba, 39: 9-25. Melilla, 2014 (cum A. Bravo).
 31. Médicos y cirujanos presentes en el Sitio de Melilla (1774-1775). Aldaba, 39: 79-119. Melilla, 2014.
 32. Un informe de Magín Berdós y Blasco del año 1841 sobre los hospitales de Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera y Peñón de Alhucemas. Aldaba, 39: 121-139. Melilla, 2014 (cum S. Gámez).
 33. Joan Cadevall, soci d’honor del Centre Excursionista de Terrassa. Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa (5ª època), 2: 128-136. Terrassa, 2014-2015.
 34. Pere Portella, un cirurgià de Monistrol de Montserrat del segle XVI. Documenta Monistrol de Montserrat, 28: 2-4. Monistrol de Montserrat, 2015.
 35. Jaume Alibau, natural de Sant Celoni, director del Real Colegio de Cirugía Médica de Málaga (1800). Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 31(3): 139-144. Barcelona, 2016.
 36. Cecília Vallhonrat, una llevadora natural de Rubí. Butlletí del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí i del Centre d’Estudis Rubinencs, 67: 66-67. Rubí, 2016.
 37. Els metges del balneari de la Puda de Montserrat. Nova Casa Editorial. Esparreguera, 2016.
 38. Frederic Tarrida, metge exiliat a Mèxic. Gimbernat. Revista catalana d’història de la medicina i de la ciència, 66: 219-222. Barcelona, 2016.

OTRAS PUBLICACIONES
ALTRES PUBLICACIONS
del Dr. Àngel Manuel Hernández Cardona

 1. La xarxa hidrogràfica de la Cerdanya. Rufaca, 27: 22. Puigcerdà, 1980.
 2. Les terrasses fluvials quaternàries de la Cerdanya. Rufaca, 29: 17. Puigcerdà, 1980.
 3. Goigs de Sant Salvador de les Espases. Diario de Terrassa, 3.966 (8-11-1995): 12. Terrassa, 1995.
 4. Els Amics de Sant Salvador de les Espases. Diario de Terrassa, 4.176 (30-8-1996): 9. Terrassa, 1996.
 5. L’ermità apòcrif de Sant Salvador. Diario de Terrassa, 4.028 (1996): 12. Terrassa, 1996.
 6. La capilla de Sant Jaume d’Olesa de Montserrat. Vestigium Viae, 4: 3. Barcelona, 1996.
 7. La capilla de Sant Jaume de la Mata en Sant Llorenç del Munt. Vestigium Viae, 5: 5. Barcelona, 1997.
 8. Dos errors històrics sobre el monestir de Sant Llorenç del Munt. III Trobada d’Estu­diosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Barcelona, 1997.
 9. Racons de la comarca. Baix Llobregat Nord Setmanal (Regió 7). Martorell-Manresa, 1997-1998.
 10. Vacarisses al segle XVIII. Respostes de Jaume Ubach al qüestionari de Zamora (I). Vacarisses, balcó de Montserrat, 369: 44-46; 370: 44-45; 371: 44-45; 372: 31-35; 373: 41-45; 374: 41-46; 375: 35-43; 376: 43-44; 377: 34-36. Vacarisses, 1999-2000.
 11. Olesa de Montserrat al final del segle XVIII segons les respostes de Joan Boada al qüestionari de Zamora. 225 pàg. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2000.
 12. Un altre virrei català: Josep d’Ezpeleta. Vacarisses, balcó de Montserrat, 381: 40-41. Vacarisses, 2000.
 13. Monserrate, balcó de Bogotà. Vacarisses, balcó de Montserrat, 382: 34-35. Vacarisses, 2000.
 14. La catedral de sal de Zipaquirá. Vacarisses, balcó de Montserrat, 383: 29-30. Vacarisses, 2000.
 15. L’esclau dels esclaus: sant Pere Claver. Vacarisses, Balcó de Montserrat, 384: 42-43. Vacarisses, 2000.
 16. La fundació del santuari de Monserrate. Vacarisses, balcó de Montserrat, 385: 30-31. Vacarisses, 2000.
 17. Els idiomes parlats a Colòmbia. Vacarisses, Balcó de Montserrat, 386: 40-41. Vacarisses, 2000.
 18. La Mare de Déu de Chiquinquirá, patrona de Colòmbia. Vacarisses, balcó de Montserrat, 387: 44-45. Vacarisses, 2000.
 19. Gastronomia colombiana. Vacarisses, balcó de Montserrat, 388: 44. Vacarisses, 2000.
 20. Alguns catalans a Colòmbia. Vacarisses, balcó de Montserrat, 390: 40-41. Vacarisses, 2000.
 21. Una ciudad jacobea en Colombia: Santiago de Cali. Vestigium Viae, 20: 5. Barcelona, 2000.
 22. Dues experiències d’interculturalitat, a Colòmbia i al Marroc. Quatrepins: quaderns de cultura, 18: 6-9. Palau-solità i Plegamans, 2001.
 23. Sant Jaume de Vallhonesta, capilla y hostal en el camino real de Barcelona a Manresa. Vestigium Viae, 26: 3. Barcelona, 2002.
 24. La capilla de Santiago en Melilla. Vestigium Viae, 26: 3. Barcelona, 2002.
 25. El pinyolenc, entre la geologia i el misteri. Quatrepins: quaderns de cultura, 21: 9-16. Palau-solità i Plegamans, 2002.
 26. Uns documents del segle XIV sobre Sant Salvador de les Espases. Vacarisses, balcó de Montserrat, 422: 36-37. Vacarisses, 2003.
 27. Ressons de Sant Salvador de les Espases. 127 pàg. Amics de Sant Salvador de les Espases. Olesa de Montserrat, 2003.
 28. La Mar Chica, un gran espacio natural. (Disco compacto). Melilla, 2004. [D. L.: ML-33-2004]
 29. El Gurugú, una montaña del Rif. (Disco compacto). Melilla, 2005. [D. L.: ML-23-2005]
 30. Montserrat, la roca més gran del món. Vacarisses, Balcó de Montserrat, 448: 37-38. Vacarisses, 2005.
 31. Una vaca a la campana vella de Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 449: 44. Vacarisses, 2006.
 32. Un cas de bandolerisme al terme de Vacarisses, al començament del segle XVIII. Vacarisses, balcó de Montserrat, 450: 50-51. Vacarisses, 2006.
 33. “El vi de Coll Cardús”, una sardana de Joan Duch i Josep Ullés. Vacarisses, balcó de Montserrat, 451: 34-35. Vacarisses, 2006.
 34. L’estada a Ceuta i Melilla del tinent Manuel d’Amat. Vacarisses, balcó de Montserrat, 452: 37. Vacarisses, 2006.
 35. “El picapedrer de Vacarisses”, un relat inèdit de Joan Duch. Vacarisses, balcó de Montserrat, 453: 38-39. Vacarisses, 2006.
 36. La campana de Sant Salvador de les Espases. Vacarisses, balcó de Montserrat, 455: 42-43. Vacarisses, 2006.
 37. La imatge de sant Bernat dels muntanyencs dins l’ermita de Sant Salvador de les Espases. Vacarisses, balcó de Montserrat, 456: 40-41. Vacarisses, 2006.
 38. Gustavo Bacarisas, un gran pintor del Sud peninsular. Vacarisses, balcó de Montserrat, 459: 36-37. Vacarisses, 2006.
 39. Toponímia àrab de Vacarisses i els municipis veïns. I. Castellbell, Esparreguera i Monistrol. Vacarisses, balcó de Montserrat, 460: 38-40. Vacarisses, 2006.
 40. Toponímia àrab de Vacarisses i els municipis veïns. II. Mura, Olesa i Rellinars. Vacarisses, balcó de Montserrat, 461: 31-33. Vacarisses, 2007.
 41. Toponímia àrab de Vacarisses i els municipis veïns. III. Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls. Vacarisses, balcó de Montserrat, 462: 34-36. Vacarisses, 2007.
 42. Antoni Junyent, un sacerdot claretià de Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 463: 34-35. Vacarisses, 2007.
 43. Els camins de Vacarisses a Terrassa, Matadepera, Rellinars, el Vilar, Monistrol, Olesa i Viladecavalls, l’any 1850. Vacarisses, balcó de Montserrat, 464: 40-41. Vacarisses, 2007.
 44. L’empremta andalusina al tram montserratí del LlobregatDovella. Revista cultural de la Catalunya central, 93: 5-11. Manresa, 2007.
 45. Un document sobre la construcció de l’església nova de Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 465: 36-38. Vacarisses, 2007.
 46. Un plet del segon marquès de Castellbell contra els regidors de Monistrol de Montserrat. Vacarisses, Balcó de Montserrat, 466: 35-36. Vacarisses, 2007.
 47. La inauguració del baixador de Torreblanca. Vacarisses, balcó de Montserrat, 467: 28-29. Vacarisses, 2007.
 48. La cacera del mussol a Torreblanca. Vacarisses, balcó de Montserrat, 468: 30-31. Vacarisses, 2007.
 49. Una crida de Josep Amat i Desbosch, baró de Vacarisses, Rellinars i Castellbell. Vacarisses, Balcó de Montserrat, 469: 34-35. Vacarisses, 2007.
 50. La Confraria del Sant Crist d’Olesa de Montserrat. 143 pàg. Olesa de Montserrat, 2007.
 51. La Burrumina, un enigma mig resolt. Vacarisses, balcó de Montserrat, 470: 40-42. Vacarisses, 2007.
 52. El pont andalusí del Cairat. Vacarisses, balcó de Montserrat, 471: 42-43. Vacarisses, 2007.
 53. Un puente andalusí sobre el río Llobregat. Anaquel de Estudios Árabes, 18: 135-153. Madrid, 2007 (cum E. Navarro).
 54. Una queixa pels abusos comesos l’any 1631 per tropes castellanes a Vacarisses, Rellinars i Castellbell i el Vilar. Vacarisses, balcó de Montserrat, 472: 46-47. Vacarisses, 2007.
 55. Algunes consideracions sobre la construcció de l’església actual de Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 473: 32-33. Vacarisses, 2008.
 56. Al marquès de Castellbell, que no li toquin els delmes. Vacarisses, balcó de Montserrat, 474: 33-35. Vacarisses, 2008.
 57. Un cas de falsificació de moneda a Vacarisses, l’any 1850. Vacarisses, Balcó de Montserrat, 475: 32-34. Vacarisses, 2008.
 58. Sant Salvador de les Espases, una ermita singular. 143 pàg. Amics de Sant Salvador de les Espases. Olesa de Montserrat, 2008.
 59. Inutilització de coves a Vacarisses, l’any 1850. Vacarisses, balcó de Montserrat, 476: 38-39. Vacarisses, 2008.
 60. Les campanes de l’església parroquial de Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 477: 32-34. Vacarisses, 2008.
 61. La Vacarissana, una boira aprofitable. Vacarisses, balcó de Montserrat, 479: 28-30. Vacarisses, 2008.
 62. La Penya Hospici, d’Olesa de Montserrat. Vacarisses, balcó de Montserrat, 482: 43-45. Vacarisses, 2008.
 63. Un altre document referent a la construcció de l’actual església parroquial de Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 483: 20-23. Vacarisses, 2008.
 64. Unes instruccions relatives als sometents en lluita contra les forces napoleòniques. Vacarisses, balcó de Montserrat, 484: 35-40. Vacarisses, 2008.
 65. L’himne de la Penya Hospici, antiga colla excursionista d’Olesa. Vacarisses, balcó de Montserrat, 485: 31-32. Vacarisses, 2009.
 66. Les reformes de la Rectoria Vella de Vacarisses fetes al segle XVIII. Vacarisses, balcó de Montserrat, 486: 27-31. Vacarisses, 2009.
 67. La Germandat del Sant Pendó de la Pia Unió de Sant Josep, una antiga associació mutualista de Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 487: 29-32. Vacarisses, 2009.
 68. Noves aportacions a la toponímia àrab de Vacarisses, Olesa i Viladecavalls. Vacarisses, balcó de Montserrat, 489: 26-31. Vacarisses, 2009.
 69. Un registre de la Pia Unió de Sant Josep, de Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 490: 38-42. Vacarisses, 2009.
 70. Els fets de Sant Jaume i el testament patètic d’Antoni Geis. Vacarisses, balcó de Montserrat, 491: 32-34. Vacarisses, 2009.
 71. Una remissió de l’any 1493, feta a Pere Tovella per Joan Desfar, fill i procurador de Dalmau Desfar, senyor de Vacarisses i Rellinars. Vacarisses, balcó de Montserrat, 492: 34-36. Vacarisses, 2009.
 72. Els primers arrendaments del forn de vidre de l’Obac. Vacarisses, balcó de Montserrat, 493: 30-33. Vacarisses, 2009.
 73. Dos préstecs de les juntes de comerç de Madrid i de Barcelona per al forn de vidre de l’Obac. Vacarisses, balcó de Montserrat, 494: 41-44. Vacarisses, 2009.
 74. Pàgines vacarissanes. 383 pàg. Vacarisses, 2009.
 75. Els Vacarisses de Menorca. I. L’inici de la nissaga. Vacarisses, balcó de Montserrat, 500: 55-58. Vacarisses, 2010.
 76. Trobada històrica d’alcaldes a Sant Salvador de les Espases. Vacarisses, balcó de Montserrat, 500: 60-61. Vacarisses, 2010.
 77. Els rics de Vacarisses a mitjans del segle XIX. Vacarisses, balcó de Montserrat, 502: 24-25. Vacarisses, 2010.
 78. El firmament de Vacarisses a l’agost. Vacarisses, balcó de Montserrat, 504: 18-21. Vacarisses, 2010.
 79. L’arrendament dels rèdits rectorals de Vacarisses durant el segle XVI. Vacarisses, balcó de Montserrat, 505: 22-24. Vacarisses, 2010.
 80. El testament de Joan Ubach i Torrella, pagès de Vacarisses, fet l’any 1556. Vacarisses, balcó de Montserrat, 506: 22-24. Vacarisses, 2010.
 81. El Vapor Vacarisses, un espai per a professionals a Terrassa. Vacarisses, balcó de Montserrat, 507: 24-25. Vacarisses, 2010.
 82. Quatre capelles de Sant Jaume properes a Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 508: 32-34. Vacarisses, 2010.
 83. Tres capelles de Sant Pere properes a Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 509: 30-32. Vacarisses, 2011.
 84. Un ermità de Sant Salvador de les Espases acusat de robar gallines. Vacarisses, balcó de Montserrat, 510: 30-31. Vacarisses, 2011.
 85. El testament de Feliu Ubach, pagès de Vacarisses, fet l’any 1578. Vacarisses, balcó de Montserrat, 511: 30-33. Vacarisses, 2011.
 86. La Barceloneta de Vacarisses i les altres Barcelonetes. I. La Barceloneta vacarissana. Vacarisses, balcó de Montserrat, 512: 31-33. Vacarisses, 2011.
 87. La Barceloneta de Vacarisses i les altres Barcelonetes. II. La Barceloneta de Barcelona: dels orígens a l’actualitat. Vacarisses, balcó de Montserrat, 513: 31-33. Vacarisses, 2011.
 88. La Barceloneta de Vacarisses i les altres Barcelonetes. III. La Barceloneta de Barcelona: tradicions i antiguitats. Vacarisses, balcó de Montserrat, 514: 25-29. Vacarisses, 2011.
 89. La Barceloneta de Vacarisses i les altres Barcelonetes. IV. Les restants Barcelonetes de Catalunya . Vacarisses, balcó de Montserrat, 515: 23-24. Vacarisses, 2011.
 90. La Barceloneta de Vacarisses i les altres Barcelonetes. V. La Barceloneta de Sardenya. Vacarisses, balcó de Montserrat, 516: 23-25. Vacarisses, 2011.
 91. La Barceloneta de Vacarisses i les altres Barcelonetes. VI. La Barceloneta de Provença. Vacarisses, balcó de Montserrat, 517: 18-19. Vacarisses, 2011.
 92. La Barceloneta de Vacarisses i les altres Barcelonetes. VII. La Barceloneta de Puerto Rico. Vacarisses, balcó de Montserrat, 518: 16-18. Vacarisses, 2011.
 93. El virrey Amat fue teniente en Melilla. Boletín Informativo de la Asociación Cultural Casa de Melilla en Barcelona, 47: 5. Barcelona, 2012.
 94. Una fe de baptisme del virrei Amat. Vacarisses, balcó de Montserrat, 525: 17-19. Vacarisses, 2012.
 95. L’òbit del virrei Amat. Vacarisses, balcó de Montserrat, 526: 25-27. Vacarisses, 2012.
 96. Una guia excursionista d’Olesa de Montserrat. Vacarisses, balcó de Montserrat, 527: 15. Vacarisses, 2012.
 97. El Català, el millor barco de guerra de la flota d’ultramar. Vacarisses, balcó de Montserrat, 530: 21-23. Vacarisses, 2012.
 98. Sobre la fundació del Balneari Broquetas, de Caldes de Montbui. Quatrepins: quaderns de cultura, 33: 105-108. Palau-solità i Plegamans, 2012.
 99. A Vacarisses també hi ha aranyes tigre (gènere Argiope). Vacarisses, balcó de Montserrat, 531: 34-35. Vacarisses, 2012.
 100. Josep Escuder, un comerciant de Monistrol de Montserrat que volia, l’any 1829, establir-se a Cuba. Documenta Monistrol de Montserrat, 18: 2-4. Monistrol de Montserrat, 2013.
 101. Marian Bernadas, un bon amic de Sant Salvador de les Espases. Vacarisses, balcó de Montserrat, 538: 31-33. Vacarisses, 2013.
 102. Sant Pere d’Oristrell, una capella envoltada de tines. Vacarisses, balcó de Montserrat, 539: 27-29. Vacarisses, 2013.
 103. El descarrilament d’un tren a Vacarisses l’any 1864. Vacarisses, balcó de Montserrat, 542: 22-23. Vacarisses, 2013.
 104. Salvador Bacarisse, compositor, i Mauricio Bacarisse, poeta. Vacarisses, balcó de Montserrat, 546: 31-33. Vacarisses, 2014.
 105. Sobre el gentilici i adjectiu vacarissà – vacarissana. Vacarisses, balcó de Montserrat, 548: 24-26. Vacarisses, 2014.
 106. Els ponts d’Esparreguera. Esparreguera, 2015 (cum E. Navarro).
 107. Josep Alcoverro Carós, gramàtic i literat, natural de Monistrol. Documenta  Monistrol de Montserrat, 30: : 11-14. Monistrol de Montserrat, 2016
 108. El primer pont de fusta del balneari de la Puda de Montserrat, obra d’Elias Rogent i de Francesc Brosa. Butlletí d’Arqueologia Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica, 79: 2-4. Barcelona, 2016.
 109. Les confraries de Monistrol de Montserrat existents l’any 1771. Documenta Monistrol de Montserrat, 32: 4-6. Monistrol de Montserrat, 2016.
 110. Els successius ponts del balneari de la Puda de Montserrat. Documenta Monistrol de Montserrat, 34: 3-8. Monistrol de Montserrat, 2017 (cum E. Navarro).
 111. Les confraries del Moianès existents l’any 1771, segons els alcaldes majors de Manresa i de Vic. Modilianum, 56: 47-52. Moià, 2017.
 112. Les confraries del Vallès existents l’any 1771. Quatrepins, 38: 51-72. Palau-solità i Plegamans, 2017.
 113. Sant Salvador de les Espases, una ermita en plena natura. El Terme, 117: 12-13. Vacarisses, 2017.

PUBLICACIONES EN EDICIÓN DIGITAL
PUBLICACIONS EN EDICIÓ DIGITAL
del Dr. Àngel Manuel Hernández Cardona

 1. Sant Bernat de Menthon, a les muntanyes de Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 550: 28-29. Vacarisses, 2014.
 2. El Pont Gran sobre la riera de Sant Jaume i l’enginyer Pedro de Andrés. Vacarisses, balcó de Montserrat, 551: 28-31. Vacarisses, 2014.
 3. Els pagesos i la Lluna. Vacarisses, balcó de Montserrat, 552: 30-31. Vacarisses, 2014.
 4.  Sobre el redescobriment i la identificació de l’esperó de bolòs (Delphinium bolosii) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. VII Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac: 193-196. Barcelona, 2014 (cum J. Pérez).
 5. Arbres de Viladecavalls presents també a Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 553: 27-30; 554: 25-27; 555: 21-23; 556: 27-29. Vacarisses, 2014.
 6. Arbustos de Viladecavalls presents també a Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 557: 26-29; 558: 29-31; 559: 27-29. Vacarisses, 2015.
 7. Herbes de Viladecavalls presents també a Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 560: 30-32; 561: 30-32; 562: 25-27; 563: 32-34. Vacarisses, 2015.
 8. La Camiseria Vacarisas, de Terrassa. Vacarisses, balcó de Montserrat, 562: 41-43. Vacarisses, 2015.
 9. El metge esparreguerí Joan Estruch, refugiat el 1811 a Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 564: 18-19. Vacarisses, 2015.
 10. Tres inventors cognomenats Vacarisses. Vacarisses, balcó de Montserrat, 566: 46-49. Vacarisses, 2015.
 11. En el cinquè centenari del naixement de sant Felip Neri. Vacarisses, balcó de Montserrat, 567: 30-32. Vacarisses, 2015.
 12. L’església de Sant Pere de Vallhonesta. Vacarisses, balcó de Montserrat, 568: 14. Vacarisses, 2015.
 13. La capella de Sant Felip Neri de Rellinars, erigida l’any 1660 al mas de les Ferreres. Vacarisses, balcó de Montserrat, 569: 25-27. Vacarisses, 2016.
 14. Josep Ferreres, rector de Vacarisses (1644-1680), i la devoció vacarissana a sant Felip Neri. Vacarisses, balcó de Montserrat, 571: 28-33. Vacarisses, 2016.
 15. Noves aportacions a la biografia de Pere Vacarisas Bofill. Vacarisses, balcó de Montserrat, 572: 32-33; 573: 38-39; 574: 44-46; 575: 35. Vacarisses, 2016.
 16. L’ermita de Sant Salvador de les Espases, afectada pel terratrèmol de l’any 1448. Vacarisses, balcó de Montserrat, 576: 38-39.  Vacarisses, 2016.
 17. Un arbre ben estrany. Vacarisses, balcó de Montserrat, 578: 43. Vacarisses, 2016.
 18. Les visites pastorals dels bisbes de Vic a la parròquia de Vacarisses (I-X). Vacarisses, Balcó de Montserrat, 577: 36-38; 582: 46-48; 587: 46-49; 588; 34-36; 589: 32-35; 590: 32-33; 591: 34-37; 592: 32-35; 593: 32-35; 594: 32-33; 595: 41-43. Vacarisses, 2016-2018.

ADAPTACIONES hechas por el
ADAPTACIONS fetes pel
Dr. Àngel Manuel Hernández Cardona

1. Cadevall, J. Elements de botànica popular. Fundació Torre del Palau. Terrassa, 2017.

PRÓLOGOS o PROEMIOS hechos por el
PRÒLEGS o PROEMIS fets pel
Dr. Àngel Manuel Hernández Cardona

1. Comellas, A. Jacint Elias i Escayol. Un geòleg del Vallès. Fundació Torre del Palau. Terrassa, 2011.                                                                                                                                       2. Rocha, O. da. La construcción de la actual iglesia parroquial de Vacarisses, entre el tardobarroco local y el neoclasicismo académico. Associació Museu-Arxiu de Vacarisses. Vacarisses, 2011

CAPÍTULOS o APARTADOS hechos por el
CAPÍTOLS o APARTATS fets pel
Dr. Àngel Manuel Hernández Cardona

1. Vicens, A. (ed.) Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 30 excursions amb encant. Farell. Sant Vicenç de Castellet, 2004. (Fetes excursions nº 20, De la Casa Nova de l’Obac al Turó de la Carlina i nº 22, De la Barata al Paller de Tot l’Any).

LIBROS
LLIBRES
del Dr. Àngel Manuel Hernández Cardona

En este apartado se destacan, de las publicaciones indicadas, los libros publicados.         Se entiende por libro una publicación de más de 80 páginas y con depósito legal.            En aquest apartat es destaquen, de les publicacions indicades, els llibres publicats.     S’entén per llibre una publicació de més de 80 pàgines i amb dipòsit legal.

 1. Estudio monográfico de los géneros Poa y Bellardiochloa en la Península Ibérica e islas Baleares. J. Cramer. Vaduz, 1978.
 2. Las familias de fanerógamas de la flora ibérica. Ediciones Omega. Barcelona, 1981.
 3. Estudi florístic de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 343 pág. Memòria ajut CIRIT de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1993.
 4. Les plantes i el paisatge vegetal d’Olesa de Montserrat. 328 pàg. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1997.
 5. Escarxols i paparotes. 229 pàg. Amics de Sant Salvador de les Espases. Olesa de Montserrat, 1997.
 6. Els aprofitaments agrícoles i naturals de les muntanyes d’Olesa. 112 pàg. Fundació Agrícola Olesana. Olesa de Montserrat, 1997.
 7. Olesa de Montserrat al final del segle XVIII segons les respostes de Joan Boada al qüestionari de Zamora. 225 pàg. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2000.
 8. Les plantes d’Esparreguera. 331 pàg. Ajuntament d’Esparreguera. Esparreguera, 2003 (cum J. Llort i E. Navarro).
 9. Ressons de Sant Salvador de les Espases. 127 pàg. Amics de Sant Salvador de les Espases. Olesa de Montserrat, 2003.
 10. Les plantes de Viladecavalls. 112 pàg. Ajuntament de Viladecavalls. Viladecavalls, 2004.
 11. La Confraria del Sant Crist d’Olesa de Montserrat. 143 pàg. Olesa de Montserrat, 2007.
 12. Sant Salvador de les Espases, una ermita singular. 143 pàg. Amics de Sant Salvador de les Espases. Olesa de Montserrat, 2008.
 13. Pàgines vacarissanes. 383 pàg. Vacarisses, 2009.
 14. Metges, cirurgians i apotecaris d’Olesa de Montserrat. Seminari Pere Mata de la Universitat de Barcelona i Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Barcelona, 2013.
 15. Els ponts d’Esparreguera. Esparreguera, 2015 (cum E. Navarro).
 16. Flors dels Pirineus. Farell. Sant Vicenç de Castellet, 2015 (cum J. Altimira).
 17. Els metges del balneari de la Puda de Montserrat. Nova Casa Editorial. Esparreguera, 2016.
 18. Elements de botànica popular, de Joan Cadevall. Adaptació i actualització d’Àngel M. Hernández Cardona. Fundació Torre del Palau. Terrassa, 2017.

( Actualizado el 11 de abril de 2018  /  Actualitzat l’11 d’abril de 2018 )

Anuncis
 
%d bloggers like this: