Àngel Manuel Hernández Cardona

Articles de plantes

Posts Tagged ‘Pteridophytes’

Aportació al coneixement dels pteridòfits del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Posted by juanmah a Novembre 14, 2008

À. M. Hernández (Centre Excursionista de Terrassa)
Aportació al coneixement dels pteridòfits del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Monografies 35, Diputació de Barcelona 2002: 241-242

Resum

Aportació al coneixement dels pteridòfits del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

La flora pteridològica de Sant Llorenç del Munt i l’Obac comprèn una selaginel·làcia, tres equisetàcies i divuit falgueres. D’aquests pteridòfits són singulars la selaginel·la denticulada, la falguereta de fenc, la falguereta de Madeira, la falguereta pèl-roja, el polipodi mestís, lafalzia prima i la llengua de cérvol.

En aquesta comunicació es comenten tres pteridòfits recentment descoberts a Sant Llorenç del Munt i l’Obac: l’equiset de camp, la falguereta fina i la falguera aculeada.

També es donen algunes noves localitats de les falgueretes de fenci de Madeira.

Paraules clau: Pteridòfits

Resumen

Aportación al conocimiento de los pteridofitos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

La flora pteridológica de Sant Llorenç del Munt i l’Obac comprende una selaginelacia, tres equisetacias y dieciocho helechos. De estospteridofitos son singulares la selaginela denticulada, el helecho, el helecho de Madeira, el polipodio, el culantrillo y la lengua cerval.

En esta comunicación se comentan tres pteriodofitos recientemente descubiertos en Sant Llorenç del Munt i l’Obac: el equiseto de campo, el helecho fino y el helecho aculeado.

También se dan algunas nuevas localidades del helecho y del he-lecho de Madeira.

Palabras clave: Pteridofitos

Abstract

Contribution to the knowledge of the pteridophytes of Sant Llorenç del Munt i l’Obac

The pteridological flora of Sant Llorenç del Munt i l’Obac comprises 1 selaginella, 3 horsetails and 18 ferns. Among these pteridophytesthe following are of particular interest: Selaginella denticulata, Cheilantes acrostica, Cheilantes maderensis, lip fern, intermediate polypody, northern spleenwort and hart’s-tongue fern.

This paper reports on three pteridophytes that were discovered recently in Sant Llorenç del Munt i l’Obac: field horsetail, Jersey fernand hard shield-fern.

Some new sites are also provided for Cheilantes acrostica and Cheilantes maderensis.

Keywords: Pteridophytes

Introducció

Els pteridòfits són plantes vasculars (amb teixits conductors de saba) que es reprodueixen per espores. Dintre d’aquest grup destaquen les falgueres.

De les falgueres de Sant Llorenç, la Secció de Ciències Naturals del Centre Excursionista de Terrassa va fer-ne un estudi acurat (Crispi et al., 1994).

La flora pteridològica de Sant Llorenç del Munt i l’Obac és bastant rica si la comparem amb la d’altres muntanyes mediterrànies. Comptant les espècies que en aquesta nota es donen a conèixer, hi ha a Sant Llorenç del Munt i l’Obac una selaginel·làcia, tres equisetàcies i divuit falgueres.

Tot i que el nombre d’espècies és més aviat reduït, cal tenir en compte que algunes són ben singulars: la selaginel·la denticulada (Selaginella denticulata), present al torrent del Flequer, al sud de Rocafort; la falguereta de fenc (Cheilanthes acrostica), que es fa a diversos indrets del Parc Natural; la falguereta de Madeira (Cheilanthes maderensis), pròpia de substrats silícics; la falguereta pèl-roja (Notholaena marantae), que creix a la serra de les Pedritxes, sobre roques volcàniques àcides; el polipodi mestís (Polypodium interjectum), present a diverses localitats del Parc; la falzia prima (Asplenium septentrionale), una espècie que a Catalunya és molt rara al sud dels Pirineus, i la llengua de cérvol (Asplenium scolopendrium), localitzada en algunes canals o fondalades humides.

Posted in Articles, Botànica, Sant Llorenç del Munt i l'Obac | Etiquetat: , , | Leave a Comment »